STAHOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DAT

Kontaktujte nás pro domluvení podrobností a získání více informací                                   608 134 761 nebo katerina@kapka-vzdelavani.cz

1. Data stáhneme a vyhodnotíme, výsledek od nás dostanete elektronicky.                                   nebo                                                                                                                                                          2. Vámi stažená data vyhodnotíme, výsledek od nás dostanete elektronicky.

Informace stahování datProč a jak data stahovat a vyhodnocovat?                                                             Povinnost stahovat a vyhodnocovat data je daná nařízením č. 561/2006 a nařízením č. 581/2010. Pro splnění této zákonné povinnosti je třeba mít zařízení umožňující stahovat data z digitálních tachografů a z paměťových karet řidičů a také softwarový program,      pro vyhodnocení stažených dat. U digitálního tachografu se data stahují 1x za 3 měsíce,     u paměťových karet 1x za 28 dní.

Vyhodnocení dat vyžaduje naprostou znalost předpisů souvisejících s činností řidiče             i dopravce. U řidičů vyhodnocujeme porušování platných předpisů, lze sledovat                     též odpracovanou dobu řidiče a jeho aktivity, spojené s činností řidiče. Odpracovaná doba je i vhodným podkladem pro plánování činností řidičů. U vozidel vyhodnocujeme události a poruchy spojené s tachografem.

STAHOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DAT                                                         DIGITÁLNÍ TACHOGRAF
» zákonná povinnost dopravců (nařízení 561/2006)
» minimálně každé 3 měsíce
» při prodeji vozidla
» při poruše či výměně tachografu
» archivace stažených a vyhodnocených dat alespoň 2 roky

KARTA ŘIDIČE
» zákonná povinnost dopravcu (nařízení 561/2006)
» minimálne každých 28 dní
» činnost řidiče
» vyhodnocení režimu řidiče
» události a závady