PROJEKTY EU

REALIZOVANÉ PROJEKTY   Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SILNIČNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

Projekt byl zaměřen na vytvoření dvou vzdělávacích programů “Dopravní vzdělávání”           a “Manažerské kompetence v dopravě” pro profesionální řidiče, majitele
dopravních firem, dispečery, manažery a referenty silniční dopravy.

Cílem vytvořených vzdělávacích programů byla nabídka dalšího odborného vzdělávání
v dopravě, které vede k profesímu rozvoji. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Název projektu: Další vzdělávání v silniční automobilové dopravě                                Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/02.0015                                                                          Termín realizace: 1.1.2011 – 30.4.2012                                                                               Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost      Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání                                                                                       Oblast podpory: 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 

 

VZDĚLÁVÁNÍM K MODERNÍ AUTOŠKOLE

Tento projekt byl zaměřen na vytvoření jedinečných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance autoškol v Pardubickém kraji. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem    a státním rozpočtem ČR.

Název projektu: Vzděláváním k moderní autoškole                                                           Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/03.0021                                                                          Termín realizace: 1.5.2012 – 31.12.2013                                                                             Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost      Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání                                                                                       Oblast podpory: 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Informace o projektu

Informace o seminářích